Συγγραφέας : Λάζαρος Αρσ. Αρσενίου

Ο βετεράνος Θεσσαλός δημοσιογράφος Λάζαρος Αρσενίου με το βιβλίο του «Ο Αντιστασιακός Τύπος της Θεσσαλίας» (Λάρισα 2006, επιμέλεια Αλέξανδρος Ζούκας, φωτογραφίες Θέμης Παπανδρέου, σελ. 282) καταγράφει ντοκουμέντα για τον αντιστασιακό Τύπο της θεσσαλικής περιφέρειας. Για τη συγγραφή του βιβλίου του χρησιμοποιήθηκαν οι εφημερίδες και τα έντυπα του Θεσσαλικού Αντιστασιακού Τύπου της Θεσσαλίας που είχαν ερευνηθεί στην δεκαετία του 1960 για την συγκέντρωση υλικού και την έκδοση του δίτομου έργου του συγγραφέα «Η Θεσσαλία στην Αντίσταση». Επίσης για τη συγγραφή χρησιμοποιήθηκαν διάσπαρτα δημοσιεύματα Θεσσαλών αντιστασιακών δημοσιογράφων, και η συνεργασία με τον αγωνιστή Μήτσο Προκόβα, δεύτερο γραμματέα της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του ΕΑΜ, υπεύθυνο για τη λειτουργία του τυπογραφείου του «Ρήγα».