Ιστορικό ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Η πρώτη Ένωση Συντακτών Βόλου 

Μόλις το 1922 εμφανίζεται στο Βόλο η πρώτη κίνηση σωματειακής συγκρότησης. Η εφημερίδα «Εργατική» έγραψε σχετικά: «Οι συντάκτες όλων των εφημερίδων συνήλθαν και ίδρυσαν Ένωση με τον τίτλο “Ένωση Συντακτών Εφημερίδων Βόλου”». Καταστατικό όμως αυτής της Ένωσης Συντακτών του 1922 δεν βρέθηκε στο βιβλίο των αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Βόλου. Το πιθανότερο είναι το σωματείο να μη μακροημέρευσε.

Δεύτερη Ένωση το 1927 

Θα βρούμε όμως στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Ένωση Συντακτών Βόλου με εγκεκριμένο καταστατικό του 1927. Αυτή η Ένωση είχε συσταθεί στις 6 Φεβρουαρίου 1927, οπότε «συνελθόντες οι εν Βόλω επί μισθώ συντάκται προέβησαν εκ την ίδρυσιν του σωματείου, σκοπούντος την μελέτην και προαγωγήν των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών εγκρίνοντες και το καταστατικόν».

Η Ένωση Συντακτών του 1932

Ας περάσουμε τώρα από την προϊστορία στην ιστορία και ας ασχοληθούμε με την Ένωση Συντακτών Βόλου, η οποία ιδρύθηκε το 1932 και την οποία διαδέχθηκε το 1939 η ευρύτερη ΄Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς και Εύβοιας, σύμφωνα με το νόμο 1093 του 1938. Η Ένωσης Συντακτών Βόλου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 861 της 31ης Αυγούστου 1932 απόφαση του Πρωτοδικείου. Δεν υπήρχε τότε ούτε ωράριο εργασίας, ούτε εβδομαδιαία ανάπαυση, ούτε ετήσια άδεια και όσο για τους μισθούς ίσχυε περίπου το «ό,τι προαιρείσθε», αφού δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις. Όσο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για το δικαίωμα συνταξιοδότησης ήσαν κι αυτά ανύπαρκτα. Το 1933 βλέπουμε την Ένωση να ασχολείται με το συνταξιοδοτικό και να στοχεύει την υπαγωγή στο Ταμείο Συντάξεως Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων.

Η Κυριακή αργία μακροχρόνιο όνειρο

Εβδομαδιαία ανάπαυση ζητούσαν οι συντάκτες, καθιέρωση δηλαδή και γι` αυτούς Κυριακής αργίας. Κατά τη συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου 1936 ο πρόεδρος Ν. Παζαρόπουλος ανέφερε ότι «το ζήτημα της Κυριακής αργίας προσκόπτει στην απόφαση της Κυβερνήσεως, όπως μην επεκτείνει ταύτην εις τας επαρχίας, κατόπιν ενεργειών ίσως των διευθυντών - ιδιοκτητών των επαρχιακών εφημερίδων. Το μακροχρόνιο όνειρο για την Κυριακή αργία βρήκε, επιτέλους, εφαρμογή με τον νόμο 1092 του 1938, περί Τύπου. Στο άρθρο 37 οριζόταν σαφώς: «Καθιερούται η Κυριακή αργία δι` άπαν το προσωπικόν των εκδιδομένων εντός των ορίων της Επικρατείας Ημερησίων Εφημερίδων».

Η Ένωση Θεσσαλίας, Στερεάς και Εύβοιας

Επόμενος του νόμου περί Τύπου ήταν ο αναγκαστικός νόμος 1093 του 1938 περί δημοσιογραφικών οργανώσεων. Βάσει του νόμου αυτού, συνεστήθη η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας. Ο αρχικός μάλιστα τίτλος ήταν Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Στερεάς Ελλάδος, Ευβοίας και Θεσσαλίας. Με τον ίδιο νόμο συνεστήθησαν και οι άλλες τρεις Ενώσεις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, ήτοι Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης και Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Με βασιλικό διάταγμα της 20/31 Αυγούστου 1939 περί καθορισμού εδρών των δημοσιογραφικών Ενώσεων οριζόταν έδρα της Ενώσεως Θεσσαλίας ο Βόλος.

Η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας

Συνθήκες εργασίας όχι αξιοζήλευτες στην προπολεμική εποχή, αλλά και μισθοί ελεεινοί. Κατώτεροι όχι μόνο από τους μισθούς των συντακτών της Αθήνας, αλλά και από τους μισθούς των υπαλλήλων ανωνύμων εταιρειών, ακόμη και από τις αποδοχές των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων. Το 1938 το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Βόλου ασχολήθηκε επανειλημμένα με το θέμα. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1938 ανακοινώθηκε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας το οποίον γνωστοποιούσε ότι ισχύει για τους συντάκτες των εφημερίδων του Βόλου η συλλογική σύμβαση περί υπαλλήλων.

Ανασυγκρότηση δυνάμεων - Τροποποιήσεις Καταστατικού 

Οι ανωμαλίες του πολέμου, της Κατοχής και των μεταπελευθερωτικών γεγονότων του Εμφυλίου επέδρασαν, όπως ήταν επόμενο και στην Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας. Μόλις το 1949, κατά τη συνέλευση της 30ής Ιανουαρίου, αποφασίζεται έλεγχος του μητρώου της Ένωσης και ταυτόχρονα γίνονται διαγραφές και εγγραφές με έγκριση του καταλόγου των τακτικών, δοκίμων και παρέδρων μελών Tο 1949 (8 Μαϊου) εγκρίνεται καινούργιο καταστατικό του σωματείου υπό την επωνυμία «Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας» με έδρα τον Βόλο. Θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του καταστατικού και συγκεκριμένα το 1951, το 1957, το 1964, το 1973, το 1979, το 1986 και το 1997. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών

Κατά το καταστατικό του 1997 η Ένωσή μας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Ιανουαρίου 1994. Με την ίδρυση της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. ικανοποιήθηκε, κατά κάποιο τρόπο, ένα παλιό αίτημα της Ένωσής μας καθώς και των άλλων Ενώσεων Συντακτών της χώρας.