Λειτουργία Επιτροπών στο Δ.Σ της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Λειτουργία Επιτροπών στο Δ.Σ της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, συστήνονται όπως προβλέπει και το νέο Καταστατικό (Άρθρο 30), οι παρακάτω επιτροπές, με σκοπό την γνωμοδότηση προς τη Διοίκηση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

 Ειδικότερα συστήνονται:

  1. Επιτροπή Δεοντολογίας με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γιάννη Γιαννακόπουλο και μέλη τους συναδέλφους Φρόσω Παύλου και Θανάση Σαμαρά.
  2. Επιτροπή Παρακολούθησης Μητρώου με συντονιστή τον Ταμία του Δ.Σ. Αλέξανδρο Ζαούτσο και μέλη τους συναδέλφους Σωτήρη Κέλλα, Πρόεδρο ΕΤΑΣ και Γιάννη Σιούλα, Αντιπρόεδρο της ΠΟΕΣΥ.
  3. Επιτροπή Αποκατάστασης και Λειτουργίας Μηλίνας και Πλατανιά με συντονιστή τον Έφορο του Δ.Σ. Γιώργο Πέτρου και μέλη τους συναδέλφους Τούλα Κεκάτου και Τριαντάφυλλο Γαβρινιώτη.
  4. Επιτροπή Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Μουσείου Τύπου με συντονιστή τον Έφορο του Δ.Σ. Θανάση Βογιατζή και μέλη τους συναδέλφους Ελένη Σταμούλη και Μάκη Μπαλλή.
  5. Επιτροπή Καταγραφής Εργασιακών Σχέσεων και ΜΜΕ - Νέων μελών με συντονιστή το Μέλος του Δ.Σ Φώτη Καραγιάννη και μέλη τους συναδέλφους Σπύρο Μπαξεβάνο και Χρυσόστομο Τρίμμη.

 

Συναδελφικά

 

Το Δ.Σ.

ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε