ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
April 6, 2016
ΛΑΘΥΡΗ ΟΛΓΑ
April 6, 2016

ΚΥΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΟΝΟΜΑ: KYPMΠAΣ ΣΩTHPHΣ  

Α.Μ.: 221 

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail: smaggour@ath.forthnet.gr

Leave a Reply