ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
April 2, 2016
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
April 2, 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΝΟΜΑ: ΓEΩPΓIOY ΔΗΜΗΤΡΑ   

Α.Μ.: 194

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail: dgeorgioung@gmail.com

Leave a Reply