ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
December 5, 2016
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
December 7, 2016

ΧΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ: XOYTAΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Α.Μ.: 204 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail: ef.houtas@gmail.com

Leave a Reply