ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ
April 13, 2016
ΨΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
April 13, 2016

ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ: XOPTAPΓIAΣ ΔHMHTPIOΣ

Α.Μ.:  203 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail: hortargias@gmail.com, hortar@hotmail.com

Leave a Reply