Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου με τους δημοσιογράφους υπό ομηρεία
May 3, 2017
Απεργεί την Τρίτη 16 Μαΐου ο κόσμος της Ενημέρωσης
May 12, 2017

Ανακοίνωση για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την εκλογή της νέας Διοίκησης της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, το καταστατικό ορίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή της νέας σύνθεσης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ενός πολύ κρίσιμου οργάνου για τη λειτουργία της Ένωσης μας.
Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, εκτός από τα θέματα εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών στην Ένωση Συντακτών, εξετάζει και θέματα δεοντολογίας, άσκησης του επαγγέλματος και γενικότερα προβλήματα του κλάδου.
Σύμφωνα με το καταστατικό μας (Άρθρο 14), η σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
α) Συνιστάται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο – Εργασιακοί Αντιπρόσωποι.
Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο μετέχουν:
1.- Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.
2. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ΜΜΕ της περιοχής της Ένωσης στο οποίο απασχολούνται πέντε μέλη της Ένωσης και άνω. Τον εκπρόσωπο αυτόν εκλέγουν τα μέλη της Ένωσης και το συντακτικό προσωπικό, που απασχολούνται στο συγκεκριμένο ΜΜΕ
3. Ένας εκπρόσωπος από κάθε πόλη της περιοχής της Ένωσης, όταν στα ΜΜΕ της πόλης αυτής απασχολούν λιγότερα από πέντε μέλη της Ένωσης το καθένα.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία σε μία πόλη υπάρχει ΜΜΕ στο οποίο απασχολούνται πάνω από πέντε συντάκτες μέλη της Ένωσης, το οποίο εκλέγει αντιπροσώπους για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης που εργάζονται σε άλλα ΜΜΕ της ίδιας πόλης, τα οποία απασχολούν λιγότερους από πέντε συντάκτες εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται τον ίδιο μήνα, πριν ή μετά απ’ τις αρχαιρεσίες της Ένωσης και για διετή θητεία.
β) Η εκλογή των αντιπροσώπων που συγκροτούν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο γίνεται με αρχαιρεσίες κατά πόλη από τριμελή επιτροπή, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο – με κατά πλειοψηφία απόφασή του – το οποίο έχει και την ευθύνη της προκήρυξης των αρχαιρεσιών και του καθορισμού του τόπου, της ημερομηνίας και της ώρας διενέργειάς τους. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις καταστατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος της Ένωσης και εξετάζονται θέματα εγγραφής νέων μελών, μετάταξης δοκίμων σε τακτικά, ασκήσεως του επαγγέλματος, δεοντολογίας και γενικότερα προβλήματα του κλάδου. Οι προτάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ.
δ) Οι πόλεις όπου τα έχοντα δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέλη είναι λιγότερα των πέντε, εκπροσωπούνται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δι’ επιλογής με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα επτά μέλη του.
Επίσης στο Άρθρο 9 παρ. θ, του Καταστατικού της ΕΣΗΘΣΤΕ-Ε αναφέρονται τα εξής:
θ) Οι διευθυντές συντάξεως των εφημερίδων, οι προϊστάμενοι Ρ/Τ σταθμών, μέλη της Ένωσης, καθώς και οι εργασιακοί αντιπρόσωποι, μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν αυτό (σ.σ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης) για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που καλύπτουν και αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις συντακτών, μεταβολές στους όρους εργασίας και σε άλλα εργασιακά θέματα.
Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, κατανέμονται ως εξής:
ΒΟΛΟΣ
Ένας (1) εκπρόσωπος από την εφημερίδα «Η Θεσσαλία», ένας (1) εκπρόσωπος από την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» και ένας (1) εκπρόσωπος περιοχής από τα υπόλοιπα ΜΜΕ.
ΛΑΡΙΣΑ
Ένας (1) εκπρόσωπος από την εφημερίδα «Ελευθερία» και ένας (1) εκπρόσωπος περιοχής από τα υπόλοιπα ΜΜΕ.
ΤΡΙΚΑΛΑ
Ένας (1) εκπρόσωπος από την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος» ένας (1) εκπρόσωπος από την εφημερίδα «Έρευνα» και ένας (1) εκπρόσωπος περιοχής από τα υπόλοιπα ΜΜΕ.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ένας (1) εκπρόσωπος περιοχής από όλα τα ΜΜΕ.
ΛΑΜΙΑ
Ένας (1) εκπρόσωπος από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και ένας (1) εκπρόσωπος περιοχής από όλα τα ΜΜΕ.

Η διαδικασία εκλογής των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017. Η ενημέρωση της Ένωσης μπορεί να γίνει και με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: proedros@pressunion.gr, pressun1@otenet.gr

Το Δ.Σ.
ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

Leave a Reply