Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας στις 19.05.2022, στα γραφεία του στην Λάρισα.
Ειδικότερα, η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Τσιγκλιφύσης
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σιούλας
Γ. Γραμματέας: Φρόσω Παύλου
Ταμίας: Ελένη Χολέβα
Μέλη:
Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/ Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φένια Λέκκα, ιστορικός/ μουσειολόγος/Διευθύντρια Μουσείου Πόλης Καρδίτσας και
Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου Εικαστική επιμελήτρια/μουσειολόγος