Στο χώρο του Μορφωτικού Ιδρύματος λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί με δημοσιογραφικά βιβλία και θεωρούμε απαραίτητο να παραλάβουμε τα βιβλία συναδέλφων που εκδόθηκαν κατά καιρούς. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν βιβλία ας επικοινωνήσουν με τη διοίκηση του Ιδρύματος για να παραλάβουμε τα βιβλία τους.