Βιβλία: 60 χρόνια ΕΑΜ
September 5, 2017
Βιβλία: Τύπος και Δημοσιογραφία
September 5, 2017

Βιβλία: Τυπο – φωτο – γραφικό πανόραμα Βόλου

Συγγραφέας: Νίτσα Κολιού

«Τυπο-φωτο-γραφικό πανόραμα Βόλου» τιτλοφορείται το δίτομο έργο της Νίτσας Κολιού (Αθήνα, 1991). Το εξώφυλλο κοσμεί χαρακτικό από τα «Εικονογραφημένα Νέα του Λονδίνου» της 13ης Απριλίου 1878, με τη λεζάντα «Η ελληνική επανάσταση στη Θεσσαλία. Το όρος Πήλιο από τον κόλπο του Βόλου».

«Η αρχική σκέψη για τη δομή και τη μορφή αυτού του πονήματος ήταν η αδρομερής παρουσίαση του Τοπικού Τύπου, με συνοπτικά κείμενα και ταυτόχρονη απεικόνιση των εντύπων, αφότου δημιουργήθηκε ο Βόλος έως σήμερα. Κίνητρο η αναγνώριση της ανάγκης για την καταγραφή και τη μεταφορά σε τόμο ενός πολύτιμου υλικού, των εφημερίδων και περιοδικών, που συντελούν αναμφισβήτητα στην πολύπλευρη ανάπτυξη – ή την οπισθοδρόμηση – του τόπου, ανάλογα με το είδος του κάθε εντύπου. Ταγός ο προοδευτικός και καινοτόμος Τύπος, ή ουραγός ο άτολμος κάποιων μικρόψυχων εκδοτών, ή ακόμα και επικίνδυνος όταν κυριαρχούν τα στενά οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών της δημοσιογραφίας, έτσι ή αλλιώς, ο Τύπος είναι ο καθρέφτης της Κοινωνίας που τον στηρίζει και τον συντηρεί στη ζωή» σημειώνει η συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου.

Leave a Reply