Συγγραφέας : Xρήστος Ι. Γραμματίδης

«Τα βιώματά μου, πολιτικά και προσωπικά, αναφέρονται σε μία πολυκύμαντη και πολυτάραχη περίοδο του δημοσίου βίου της χώρας μας με την οποία ταυτίστηκε, θεία βουλήσει, και η ζωή μου» σημειώνει ο Χρήστος Γραμματίδης στο τελευταίο του βιβλίο (Τραγικά Χρόνια. Γεγονότα και Πρόσωπα, Αθήνα Μάρτιος 2007, σελ. 390).
Στο βιβλίο ο συγγραφέας προσεγγίζει τις ενότητες Εχθρική Κατοχή, Εθνική Αντίσταση, Εμφύλιος Πόλεμος, Η Απελευθέρωση, Η Αποστασία του 1965, Η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, Η Μεταπολίτευση, Παγκόσμια Γεγονότα και Επιλεγόμενα.