Συγγραφέας : Λάζαρος Αρσενίου

«Σκοπός του βιβλίου είναι να εξεταστεί το Αγροτικό Ζήτημα της Θεσσαλίας στο σύνολό του, αλλά και στις σωστές του διαστάσεις, χωρίς παραλείψεις και χωρίς υπερβολές» σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο συγγραφέας του Λάζαρος Αρσενίου.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην γένεση του Αγροτικού Ζητήματος ευθύς αμέσως μετά την απελευθέρωση του 1881, στις νομικίστικες επινοήσεις για τη διατήρηση των τσιφλικιών, στην βία κράτους – τσιφλικάδων και στην καθολική αντίσταση των αγροτών. Εξετάζονται όλες οι φάσεις του Αγροτικού Κινήματος, ο σκληρός αγώνας των αγροτών που κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια περνώντας από όλες τις μορφές πάλης, τις πιο απλές ως τις ανώτερες – τις εξεγέρσεις, οι οποίες βάφτηκαν με αίμα και, τέλος γίνεται εκτενής λόγος στον τρόπο αξιοποίηση από τους Θεσσαλούς αγρότες της γης, που κέρδισαν με τους αγώνες τους, κατάφεραν αυτοί να περάσουν στην πρωτοπορία της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας και να δώσουν ώθηση και στην βιομηχανική ανάπτυξή της επισημαίνει ο Λάζαρος Αρσενίου.
Το εξώφυλλο κοσμεί το έργο «Θέρος» του Δημήτρη Γιολδάση, από τη συλλογή του Γ.Ι. Κατσίγρα.