Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας
November 18, 2017
Εγγραφές και μετατάξεις στην ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε
November 21, 2017

Συλλογή στοιχείων για το ημερολόγιο της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε για το έτος 2018, παρακαλούνται  οι συνάδελφοι να δηλώσουν στη Γραμματεία της Ένωσης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα emails pressun1@otenet.gr & proedros@pressunion.gr οποιαδήποτε αλλαγή  στα  στοιχεία  τους (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail).

Επίσης παρακαλούνται οι συνάδελφοι που απασχολούνται κυρίως ή δευτερευόντως με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες να τις δηλώσουν ώστε να συμπεριληφθούν στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο.

Τελευταία ημέρα για την παραλαβή και επεξεργασία των προαναφερόμενων στοιχείων είναι η Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Leave a Reply