Ηθική, οικονομική και συνδικαλιστική δικαίωση για τον αείμνηστο Δ. Βάλλα
June 16, 2020
Κοινή Ανακοίνωση Ενώσεων: Η επιβίωση του ΕΔΟΕΑΠ μας αφορά όλους.
July 2, 2020

Νέα μέλη στην ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Πρόσκληση για νέες εγγραφές

Στην τελευταία του συνεδρίαση (674/24-06-2020) το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, σύμφωνα με το καταστατικό, εξέτασε τις αιτήσεις υποψηφίων για την εγγραφή τους ως δοκίμων μελών που ήταν σε εκκρεμότητα

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι, το Δ.Σ. αποφάσισε:

  1. Να εγγράψει ως δόκιμα μέλη στην ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, τους συναδέλφους Σοφία Σπανού, που εργάζεται στο τηλεοπτικό κανάλι THESSALIA TV στη Λάρισα και Βασίλη Κόγια,που εργάζεται στην Εφημερίδα «Έρευνα» Τρικάλων.

Υπενθυμίζεται ότι επί των παραπάνω αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί ένσταση προς το Μικτό Συμβούλιο εντός προθεσμίας 30 ημερών από σήμερα και το οποίο θα αποφανθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των εγγραφών ή της απόρριψης αιτήσεων.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, καλωσορίζει τα νέα της μέλη και τους επισημαίνει το χρέος του επαγγελματία δημοσιογράφου να υπηρετεί πάντα την αλήθεια μακριά από σκοπιμότητες, να προστατεύει την προσωπική και επαγγελματική του αξιοπρέπεια, να αγωνίζεται για την ελευθεροτυπία, την ανεξαρτησία του Τύπου και την αναγνώριση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Προσωπικό χρέος καθενός μας είναι η τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η υπεράσπιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και των αρχών του επαγγέλματός μας.

Ειδικότερα στην εποχή που διανύουμε, χρέος μας είναι η επίδειξη συναδελφικής αλληλεγγύης και η αντίσταση σε κάθε απόπειρα υποβάθμισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Νέες εγγραφές μελών

Στο μεταξύ, καλούνται όσοι συνάδελφοι, θέλουν να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, όπως και όλα τα δόκιμα μέλη που τηρούν τα κριτήρια ώστε να  μεταταχθούν σε τακτικά μέλη, να υποβάλουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία της Ένωσης (Κ. Καρτάλη 1, ΤΚ 38221, Βόλος Tηλ: 2421032885, Fax:2421023374 Email: pressun1@otenet.gr, proedros@pressunion.gr), τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή PDF μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Παράκληση οι συνάδελφοι να ενημερώσουν τα μη μέλη που γνωρίζουν ότι τηρούν τις προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

            1.- Μέλη της Ένωσης γίνονται αδιάκριτα από φύλο:

            α) Οι συντάκτες που παρέχουν συνεχή και έμμισθη εξαρτημένη εργασία σε ημερήσια εφημερίδα και νομίμως λειτουργούντα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή οργανωμένα γραφεία ανταποκρίσεων εφημερίδων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, με μισθό ίσο προς το κατώτατο όριο των συλλογικών συμβάσεων της Ένωσης ή τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί νομίμως διαμένοντες και εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχουν όλα τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα και τακτικά.

            β) Συντάκτες νοούνται όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη συγκέντρωση και τη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης, δηλαδή οι διευθυντές συντάξεως, αρχισυντάκτες, συντάκτες ύλης – γραφείου, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, διαφόρων τομέων, διορθωτές. Απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς (που λειτουργούν με επίσημη κρατική άδεια) και ενημερωτικές ιστοσελίδες, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Ενώσεως, τηρουμένων πάντοτε των προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου.

            γ) Η συντακτική εργασία και επάρκεια των υποψηφίων μελών ελέγχεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Οι εγγραφόμενοι ως δόκιμα ή τακτικά μέλη, απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής, ν’ ασχοληθούν αποκλειστικά με μουσικές παραγωγές ή άλλα καθήκοντα αντίθετα προς την ιδιότητα τουσυντάκτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου.

            δ) Κάθε νέος συντάκτης μόλις προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ενημερωτική ιστοσελίδα εγγράφεται έπειτα από αίτησή του σε κατάλογο μαθητευομένων που τηρεί η γραμματεία της Ένωσης. Όταν περάσουν δύο ή τρία χρόνια σύμφωνα με την παράγραφο 2α ο μαθητευόμενος εγγράφεται σε κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών.

            2. Για την εγγραφή συντάκτη ως δοκίμου μέλους της Ένωσης, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαιτούνται και οι εξής:

            α) Να έχει ο πτυχιούχος ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής διετή, ο πτυχιούχος κάθε άλλης ανωτάτης και ανωτέρας σχολής καθώς και ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης τριετή τουλάχιστον συνεχή και έμμισθη υπηρεσία συντάκτη και να αμείβεται με μισθό ίσο τουλάχιστον με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας ή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ειδησεογραφική ιστοσελίδα της ίδιας περιοχής.

            β) Οι διακοπές απασχόλησης λόγω ασθενείας, στράτευσης, λοχείας, απεργίας και χρόνου επιδοτήσεων ανεργίας δεν διακόπτουν τον υπολογιζόμενο χρόνο προϋπηρεσίας, εφ’ όσον αμέσως μετά τη λήξη της διακοπής βεβαιώνεται η απασχόληση. Ο προ και μετά τη διακοπή χρόνος καθορίζεται για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας.

            γ) Ο μισθός του να είναι ίσος προς το κατώτατο όριο της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τα μέλη της Ένωσης ή ίσος τουλάχιστον με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ -ΜΜΕ).

            δ) Να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής ή πτυχίου άλλης πανεπιστημιακής σχολής ή τουλάχιστον κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

            ε) Να είναι ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και να έχει καταβάλει εισφορές δύο (2) ετών αν είναι πτυχιούχος ανώτατης δημοσιογραφικής σχολής και  τριών (3) ετών σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται στη παράγραφο  2α του παρόντος άρθρου.

στ) Να έχει ηλικία 21-40 ετών.

Comments are closed.