Σημαντική ημερίδα για τα fake news
April 16, 2018
Κοινή επιστολή Δημοσιογραφικών Ενώσεων για την ΕΡΤ
April 21, 2018

Μετατάξεις μελών της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας  που προβλέπεται από το Καταστατικό της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και την τελική απόφαση του Δ.Σ.  μετατάσσονται από δόκιμα μέλη σε τακτικά, οι εξής συνάδελφοι:

Γιάννης Ανδρεάκης  από Λάρισα, Βαγγέλης Ζαγκώτσης, από Λαμία, Ρωσσάνα Πώποτα, από Βόλο, Αλίκη Φωτιάδου, από Βόλο και Ελένη Χολέβα, από Τρίκαλα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού στο οποίο ορίζεται η διαδικασία εγγραφής μελών, στην ε΄ παράγραφο, αναφέρονται τα εξής:

«Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή ή μη νέου μέλους, χωρεί μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης προσφυγή του ενδιαφερομένου ή τακτικού μέλους στο Μικτό Συμβούλιο που συνέρχεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό».

 

Συναδελφικά

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε

Comments are closed.