Κοινή επιστολή δημοσιογραφικών ενώσεων για τη λίστα Πέτσα
July 6, 2020
Νέες εγγραφές μελών στην ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε
July 20, 2020

Κοινή επιστολή Ενώσεων της Ελληνικής Περιφέρειας

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών

             κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

             κ. Νίκο Χαρδαλιά

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που  κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α) και τις αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020, 20930/31.03.2020 και 163/29.5.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διεξάγονται διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών!

Σε ότι αφορά στην πλειονότητα των ΟΤΑ που λειτουργούν στην Περιφέρεια της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω του περιορισμού «κεκλεισμένων των θυρών» κατά την διεξαγωγή των Δημοτικών Συμβουλίων οι Δημοτικές Αρχές δεν επιτρέπουν την παρουσία δημοσιογράφων, γεγονός που αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της διαφανούς και δημοκρατικής λειτουργίας των κρατικών θεσμών, της ελευθερίας άσκησης τους δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ενημέρωσης των πολιτών για τα τεκταινόμενα στο δημόσιο βίο και στην προκειμένη περίπτωση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνουμε ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι περιφερειακοί ΟΤΑ (με εξαίρεση τους κεντρικούς Δήμους), αδυνατούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, τεχνικών προβλημάτων, η απουσίας ενδιαφέροντος από ιδιώτες, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη μετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και το ευρύ κοινό για την έστω εξ’ αποστάσεως παρακολούθησή τους όσο διαρκεί η πανδημία του COVID-19.

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, τα Διοικητικά  Συμβούλια των Ενώσεων Συντακτών της Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε), ζητούν την παρέμβασή σας για την άμεση επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος προτείνοντας την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου για την ανεμπόδιστη δημοσιογραφική κάλυψη των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και όλων των συνεδριάσεων των αυτοδιοικητικών οργάνων, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ισχύει λόγω COVID-19.    

Tα Δ.Σ. των Ενώσεων Συντακτών

της Περιφέρειας 

ΕΣΗΕΜΘ                                           ΕΣΗΕΠΗΝ                             ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε                                                                                         

Comments are closed.