Συνεχίζεται ο κύκλος της δια βίου μάθησης των δημοσιογράφων στην Κεντρική Ελλάδα
February 23, 2018
Νέος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους δημοσιογράφους Κεντρικής Ελλάδας
February 26, 2018

Η ισότητα των φύλων στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιανουάριος 2018)

Η αξιέπαινη δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

Τηλ.: 2131511145  Fax: 2103231316  e-mail: dtremos@isotita.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Η ισότητα των φύλων στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιανουάριος 2018) – Η αξιέπαινη δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι την 17η Ιανουαρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε μία άκρως ενδιαφέρουσα μελέτη συνολικής έκτασης εβδομήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Η ισότητα των φύλων στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης». Η μελέτη προορίζεται για την υποβοήθηση του έργου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (γνωστή με το αρκτικόλεξο FEMM) και αναδεικνύει το έμφυλο χάσμα (μισθολογικό κενό, διακρίσεις και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος των γυναικών) και τη διαιώνιση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών στα Μ.Μ.Ε. τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και διεθνώς: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf .

 

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και κατατοπιστικά στοιχεία:

 

1) σε διεθνή μελέτη του 2015 από το Διεθνές Ίδρυμα Γυναικείων Μ.Μ.Ε. καταγράφεται ότι σε σύνολο αναφοράς 522 εταιρειών μόλις το ένα τρίτο των δημοσιογράφων πλήρους απασχόλησης είναι γένους θηλυκού

 

2) η γυναικεία παρουσία στις ειδήσεις εφημερίδων και σταθμών τηλεόρασης και ραδιοφώνου υπολείπεται κατά πολύ αυτής των ανδρών, σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Μ.Μ.Ε. (Global Media Monitoring Project, 2015): 18% των σχολιαστών, 23% των ομιλητών/-τριών, 28% των αυτοπτών μαρτύρων, 38% των προσωπικών εμπειριών

 

3) στις ειδήσεις το εξωφρενικά χαμηλό ποσοστό των θεμάτων ισότητας των φύλων ήταν της τάξης του 3% το 2010 σε παγκόσμιο επίπεδο και το 2015 σημείωσε αύξηση μόλις δύο ποσοστιαίων μονάδων

 

4) το 2015 η συμμετοχή των δύο φύλων στον τομέα της παρουσίασης ειδήσεων και του ρεπορτάζ δεν διέπεται από έξαλλες διαφορές: στην τηλεόραση το ποσοστό για τις γυναίκες είναι 48%, στο ραδιόφωνο 40% και στις εφημερίδες 34% σε διεθνές επίπεδο

 

5) σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων το 2012 καταγράφεται έμφυλο χάσμα στις θέσεις ευθύνης στα Μ.Μ.Ε. των 28 Κρατών-Μελών της Ένωσης: Διευθύνουσες Σύμβουλοι 16%, γυναικεία συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια σε ποσοστό 25%, αυξομειώσεις μεταξύ οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ο μέσος όρος 16% των Διευθυνουσών Συμβούλων μεταφράζεται σε 22% στο δημόσιο και σε 12% στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο μέσος όρος του 25% για τα Δ.Σ. μεταφράζεται σε 29% στο δημόσιο και σε 21% στον ιδιωτικό τομέα)

 

6) στα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων το έμφυλο χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται: το 2012 το 42,1% των μελών ήταν γυναίκες και το ποσοστό συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης των συνδικάτων ήταν της τάξης του 36,2%

 

7) στο χώρο του κινηματογράφου παρατηρούμε ότι το 2016 μόλις το 34% των πρωταγωνιστικών ή συμπρωταγωνιστικών ρόλων στις εκατό κορυφαίες ταινίες ανήκε σε γυναίκες, ενώ το γυμνό αφορούσε τις γυναίκες σε ποσοστό 25,6% και τους άνδρες σε μονοψήφιο ποσοστό 9,2%

 

8) σε επίπεδο σκηνοθεσίας, οι γυναίκες εργάζονται στο απόλυτα απογοητευτικό ποσοστό της τάξης του 4,2% (έτος αναφοράς 2016), ενώ η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη σε επίπεδο σεναριογράφων (γυναίκες 13,2%) και παραγωγών ταινιών (γυναίκες 20,7%)

 

9) στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών οι έμφυλες διακρίσεις καλά κρατούν: σε έρευνα του 2015 που αφορούσε 76 νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι άνδρες πρωταγωνιστές ήταν 32% και οι γυναίκες πρωταγωνίστριες 9%, ενώ το 46% των παιχνιδιών αφορούσε χαρακτήρες και των δύο φύλων και στο 13% των εν λόγω παιχνιδιών οι χαρακτήρες δεν είχαν φύλο – εντούτοις, το 48% των ατόμων που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι γένους θηλυκού

 

10) το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε αναπαραγωγή των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους ανδρών και γυναικών σε ποσοστό 21%-36% στα διαφημιστικά σποτ που εξέτασε στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής Οδηγίας για τις υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα, ενώ το 7,8% των παραπόνων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Προτύπων Διαφήμισης το 2015, αφορούσε τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις

 

11) η εν λόγω μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει την κατάσταση σε τέσσερα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία) και περιλαμβάνει καλές πρακτικές – ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κάτωθι:

 

α) η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των γυναικών δημοσιογράφων της Σουηδίας κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης με τίτλο #deadline

 

β) η πολιτική ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών του Σουηδικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, η οποία ξεκίνησε το 2011 με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα (για παράδειγμα, το 2014 οι επιχορηγήσεις στον τομέα της σκηνοθεσίας ήταν 50-50 για τα δύο φύλα και οι ταινίες είχαν γυναίκες σεναριογράφους σε ποσοστό 55% και γυναίκες παραγωγούς σε ποσοστό 65%)

 

γ) η βρετανική γυναικεία πρωτοβουλία στο χώρο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κότα και Αυγό» για την επιχορήγηση δημιουργίας ντοκιμαντέρ με γυναίκα παραγωγό ή σκηνοθέτιδα

 

δ) η πρωτοβουλία της διευθύντριας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Sheffield να εισάγει για πρώτη φορά το 2017 το θεσμό του παιδικού σταθμού για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων μητέρων στην παρακολούθηση του προγράμματος του Φεστιβάλ.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει μία Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με τίτλο «Η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στα μέσα ενημέρωσης και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών – Κλειδί για το μέλλον». Η εκδήλωση διεξάγεται στις Βρυξέλλες την 8η Μαρτίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών και θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπείες των Εθνικών Κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών:

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9070b7b7-e5fb-487c-b805-64b565e3188e/FEMM_IWD_Draft_programme_as_of_01.02.2018.pdf .

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων απέστειλε στη Βουλή των Ελλήνων την 9η Φεβρουαρίου 2018 μία ολοκληρωμένη, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, συνεισφορά για την ενημέρωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία απέσπασε τα θετικά σχόλια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφορικά με την ισότητα των φύλων στα Μέσα Ενημέρωσης, αξίζει να τονιστούν τα ακόλουθα:

 

Α. Η ανάγκη της ένταξης της διάστασης του φύλου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το «Πλαίσιο της Γενεύης»

 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη. Τα στοιχεία της «Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Μ.Μ.Ε. και το Φύλο (GAMAG)» είναι άκρως αποκαλυπτικά:

 

– το 74% των ηγετικών θέσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. καλύπτεται από άνδρες και μόλις το 26% αφορά τις γυναίκες

 

– σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας οι άνδρες υπερτερούν κατά πολύ σε σύγκριση με τις γυναίκες: ενδεικτικά αναφέρουμε το 39% των γυναικών σε θέσεις senior management και το χαμηλό 29% των γυναικών στα μεσαία κλιμάκια ιεραρχίας έναντι του 71% των ανδρών συναδέλφων τους

 

– μόλις το 24% των ατόμων που συμμετέχουν σε συνεντεύξεις και λοιπές εκπομπές λόγου και γνώμης στα Μ.Μ.Ε. είναι γένους θηλυκού.

 

Η εγκυρότητα των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι η εν λόγω Παγκόσμια Συμμαχία λειτουργεί στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και περιλαμβάνει άνω των οκτακοσίων οργανώσεων, δικτύων και ιδιωτών από ολόκληρο τον κόσμο με ενασχόληση με ζητήματα φύλου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (σχετικό πληροφοριακό υλικό στην αγγλική γλώσσα για την ταυτότητα της Συμμαχίας: http://en.unesco.org/sites/default/files/gamag_flyer_final_en.pdf ).

Leave a Reply