Παγκόσμιος διαγωνισμός ΜΜΕ με θέμα τη μετανάστευση
August 30, 2017
«Όταν ο Ωνάσης συγγένευε με το Πήλιο»
September 1, 2017

Ευρείας κλίμακας έρευνα από την ΟpenDemocracy

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων ενημερώνει ότι η οργάνωση ΟpenDemocracy διεξάγει ευρείας κλίμακας έρευνα μεταξύ των επαγγελματιών δημοσιογράφων, για τις επιπτώσεις των οικονομικών πιέσεων στη δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα καθορίζει ποια γεγονότα θα καλυφθούν και ποια δεν πρόκειται να καλυφθούν.
Οι δημοσιογράφοι, που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν ανώνυμα χωρίς να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Όλες οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την έρευνα, θα αποθηκευθούν σε κρυπτογραφημένους υπολογιστές της οργάνωσης OpenDemocracy. Οι διοργανωτές της έρευνας διαβεβαιώνουν ότι οι απαντήσεις που θα λάβουν, θα χρησιμοποιηθούν με κάθε εχεμύθεια, εφόσον οι συμμετέχοντες επιθυμούν να μη δηλώσουν στοιχεία επικοινωνίας. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι, για τους σκοπούς της έρευνας είναι χρήσιμο να μπορούν να διευκρινίσουν ορισμένα σημεία των απαντήσεων που θα λάβουν και καλούν τους δημοσιογράφους να δηλώσουν στοιχεία επικοινωνίας.
Στην περίπτωση που οι δημοσιογράφοι επιθυμούν να απαντήσουν ανώνυμα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας, πρέπει να στείλουν τις απαντήσεις τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο openmedia@opendemocracy.net, PGP fingerprint: 2D67 23A2 A925 54C4 FEF0 9652 5EFF F957 4B35 B966.
· Για απαντήσεις στα αγγλικά https://www.surveymonkey.co.uk/r/MediaFreedom2017_English

· Για απαντήσεις στα γαλλικά
https://www.surveymonkey.co.uk/r/MediaFreedom2017_French

Leave a Reply