ΟΝΟΜΑ: ΞΥΝΟΣ ΓEΩPΓIOΣ

Α.Μ.:   238 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail : xinos@e-thessalia.gr, xinosg7@gmail.com

April 9, 2016

ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ