ΟΝΟΜΑ: MΠPABOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Μ.: 103 

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

Εmail :

April 7, 2016

ΜΠΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

April 7, 2016

ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

April 7, 2016

ΜΠΛΟΝΤΖΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

April 7, 2016

ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ