ΟΝΟΜΑ: KEKATOY ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

Α.Μ.: 147 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

Εmail: tkekatoy@gmail.com

December 5, 2016

ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

April 6, 2016

ΚΥΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

April 6, 2016

ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

April 5, 2016

ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ