ΟΝΟΜΑ: ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ NIKOΛAOΣ

Α.Μ.:267

ΠΟΛΗ:ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6936849848

Εmail: asproudisn@yahoo.gr

December 28, 2015

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ NIKOΛAOΣ

December 28, 2015

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΛΟΙΖΟΣ

December 28, 2015

APXONTOYΛHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

December 28, 2015

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ