ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
April 10, 2016
ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
April 10, 2016

ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΣΙΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΓEΩPΓIOΣ

Α.Μ.:  256 

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail: grgsiamourelis@gmail.com

Leave a Reply