ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
April 10, 2016
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
April 10, 2016

ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Μ.: 241 

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail: i.d.sampanikos@gmail.com

Leave a Reply