ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
April 13, 2016
ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
December 5, 2016

ΨΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΨYXAΣ APIΣTEIΔHΣ

Α.Μ.: 197  

ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail:  arpsichas@gmail.com

Leave a Reply