ΠΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
April 9, 2016
ΠΑΛΗΟΥ ΘΩΜΗ
April 9, 2016

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΝΟΜΑ: ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Μ.: 309 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

 

Εmail :dimitrapalaio@gmail.com

Leave a Reply