ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
April 7, 2016
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
April 7, 2016

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Μ.: 266 

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail :  thmix@otenet.gr

Leave a Reply