ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
April 6, 2016
ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
April 6, 2016

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ: MAKPHΣ ΓEΩPΓIOΣ

Α.Μ.: 181

ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail: gmakris1973@gmail.com, gmakris1973@yahoo.gr

Leave a Reply