ΛΩΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
April 6, 2016
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
April 6, 2016

ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΝΟΜΑ: MAKPH ΓEΩPΓIΑ

Α.Μ.: 154

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

Εmail:

Leave a Reply