ΚΡΙΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
April 5, 2016
ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
April 6, 2016

ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Α.Μ.:  227

ΠΟΛΗ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail: kritsianiskwn@gmail.com

Leave a Reply