ΚΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
April 5, 2016
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
April 5, 2016

ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ: ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ   

Α.Μ.: 161

ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail: kissavou@eleftheria.gr

Leave a Reply