ΨΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
April 13, 2016
ΧΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
December 6, 2016

ΚΕΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑ: KEKATOY ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

Α.Μ.: 147 

ΠΟΛΗ: ΒΟΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

Εmail: tkekatoy@gmail.com

Leave a Reply