ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
April 5, 2016
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
April 5, 2016

ΚΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΚΑΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     

Α.Μ.: 303

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail: eva_kakia@yahoo.com

Leave a Reply