ΓΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
April 2, 2016
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
April 3, 2016

ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΓIΔOΠOYΛOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

Α.Μ.:  195

ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΣ

 

Εmail:   gidopoulosp@yahoo.gr

Leave a Reply