ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ NIKOΛAOΣ
December 28, 2015
ΒΑΚΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
December 28, 2015

BAΓENAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΝΟΜΑ: BAΓENAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Α.Μ.:115

ΠΟΛΗ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΜΕΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6946587753

Εmail: bilbag.54@gmail.com

Leave a Reply