Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε καταδικάζει τις απειλές προς το συνάδελφο Θεοδόση Κατσάρα
June 23, 2017
Ανακοίνωση της Συνάντησης Περιφερειακών Ενώσεων Συντακτών
July 3, 2017

Δεν δίνεται νέα παράταση για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε ενημερώνει τους συναδέλφους που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τη χρήση έτους 2015 (Δηλώσεις «πόθεν έσχες») και δεν τις έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα, ότι πρέπει να τις υποβάλουν αμέσως, διότι η προθεσμία υποβολής λήγει την 30η Ιουνίου 2017.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

Προς ενημέρωση των υπόχρεων, υπενθυμίζεται ότι την 30ή Ιουνίου 2017 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», που αφορούν στη χρήση έτους 2015 και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνον οι κατηγορίες υπόχρεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής (ήτοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) και σύμφωνα με το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων αναστολής. Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως εντός μηνός από την υποβολή της.

Επίσης η υποβολή της άνω δήλωσης μετά την 30-6-2017 και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών απ’ αυτήν επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την άνω καταληκτική προθεσμία της 30-6-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις».

 

 

Συναδελφικά

 

Το Δ.Σ.

ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

 

Leave a Reply