Διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα

Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε.) του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris) οργανώνουν Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της ανάδειξης επίκαιρων θεμάτων που αφορούν στη γλώσσα και στην επικοινωνία στην τρέχουσα κρίση της πανδημίας. Το πρόγραμμα έχει τον γενικό τίτλο:

Ο δημόσιος λόγος στην εποχή της πανδημίας

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 20 ωρών. Θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021 και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη.  Χορηγός επικοινωνίας του προγράμματος είναι το CNN Greece.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεκάδες νέοι όροι που αφορούν στην υγειονομική κρίση που εξελίσσεται έχουν ήδη εγκατασταθεί στο λεξιλόγιό μας, ενώ αναγνωρίζονται με μεγάλη ταχύτητα από τα λεξικά. Την ίδια στιγμή η πανδημία δημιουργεί νέες συνθήκες στην επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών της κοινότητας, δεδομένου ότι έχει εισβάλει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής προσαρμογής, επανασημασιολογήσεων των λέξεων, αλλά και άλλα που σχετίζονται με την ιδεολογική λειτουργία του λόγου περιλαμβάνονται στις θεματικές του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα διαπραγματευτεί και το κρίσιμο θέμα της ανάπτυξης του διχοτομικού λόγου σε εποχές κρίσεων και ειδικότερα σε σχέση με την κρίση της πανδημίας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Βασικός σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις  σχετικά με την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που αφορούν στην επικοινωνία στη δημόσια, αλλά και στην ιδιωτική σφαίρα, σε εποχές κρίσεων και εν προκειμένω στη σύγχρονη εποχή της υγειονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις (3) διδακτικές ενότητες: 

  • Διδακτική Ενότητα 1: Οι λειτουργίες της γλώσσας, με έμφαση στην ιδεολογική και κοινωνικοποιητική λειτουργία.
  • Διδακτική Ενότητα 2: Οι επιδράσεις της πανδημίας στην επικοινωνία. Οι απεικονίσεις των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της υγειονομικής κρίσης στη γλώσσα.
  • Διδακτική Ενότητα 3: Ο διχοτομικός λόγος. Κριτική ανάλυση λόγων της δημόσιας σφαίρας στην εποχή του covid 19.

Ενδεικτικές επιμέρους θεματικές των ενοτήτων:

-Η γλώσσα των μέτρων. Γλωσσικές στρατηγικές και επιχειρήματα στην πολιτική διαχείριση της πανδημίας.

-Η εργαλειοποίηση των όρων για τη συγκρότηση της «νέας κανονικότητας».

-Διαγενεακός διχοτομικός λόγος. Γλωσσικές απεικονίσεις των νέων και ηλικιωμένων ατόμων. Ηλικιακός ρατσισμός και αναλωσιμότητα.

-Γλωσσικές απεικονίσεις του εγκλεισμού στα social media. Ο οίκος ως «φυλακή».

-«Ο κορωνοϊός, το 5G και ο Bill Gates». Ο συνωμοσιολογικός λόγος στην εποχή του κορωνοϊού.

-«Chinavirus». Ο ιός ως «άλλος». Ρατσιστικός λόγος και πανδημία.

-Οι ιατρικοί όροι στην εποχή της πανδημίας και στην εποχή των μνημονίων. Συγκριτικές προσεγγίσεις.

-Γλωσσική ανάλυση των διαφημιστικών σποτ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πανδημίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

-Η γλώσσα της εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας. Γλωσσική διαχείριση των υγειονομικών μέτρων σε περιβάλλον (προ)σχολικής εκπαίδευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό, οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο που να ενθαρρύνει τη μελέτη και τη βαθιά κατανόηση, αλλά και να πυροδοτεί νέα ερευνητικά εγχειρήματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν.   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα θα προσφέρει πιστοποιητικό αναγνώρισης συμμετοχής. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται η εκπόνηση εργασίας έως 2000 λέξεων από την πλευρά των συμμετεχόντων. Επίσης, απαιτείται η αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Υποβολή βιογραφικών και πληροφορίες εγγραφής, μέχρι 25/1/21: κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Επιστημονική Υπεύθυνη προγράμματος, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης, nitsi@uoi.gr, και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, https://smlab.ecedu.uoi.gr/

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ω Ν

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

21.00-23.00, Κώστας Κανάκης, Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γλώσσα, κρίση και δημόσιος λόγος στο γλωσσικό τοπίο της πανδημίας: Γλώσσα, ενδεικτικότητα και κοινωνική νόηση

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

21.00-23.00 Μαριάννα Κατσογιάννου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Τα γλωσσικά τεκμήρια της πανδημίας

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

21.00-23.00 Αλεξία Κουλούρη, Δημοσιογράφος, Προϊσταμένη Τομέα Ενημέρωσης και Προβολής του Κοινοβουλευτικού έργου τηλεοπτικού σταθμού Βουλή Τηλεόραση

Γλωσσική ανάλυση των διαφημιστικών σποτ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πανδημίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

21.00-23.00 Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Lanzhou City University της Κίνας

Ζητήματα (μετα)ερμηνείας: Λόγος, διάλογος και λογοδοσία σε εποχή διαρκούς κρίσης και (αυτο)λογοκρισίας

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

21.00-23.00 Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η γλωσσική κατασκευή της συναίνεσης στα περιοριστικά μέτρα της υγειονομικής κρίσης

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

21.00-23.00 Γεώργιος Δ. Καψάλης, Καθηγητής Eλληνικής Φιλολογίας με έμφαση στις κλασικές σπουδές και την Παιδική Λογοτεχνία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Πρύτανης
Μιλώντας και γράφοντας για lockdown και κορονοϊό

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

21.00-22.00 Ελένη Τσαλκατίδου, Υπ. διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Δημοσιογράφος – Μέλος ΕΣΗΕΜΘ

Γλωσσική ανάλυση των μηνυμάτων «Μένουμε σπίτι» Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της καραντίνας                                                               

22.00-23.00Μάνος Τσαλαμανιός, Διευθυντής Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών-Εφήβων – Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα  Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Η επίδραση του lock down στο συναίσθημα, στη γλώσσα και στην  επικοινωνία  των παιδιών και των εφήβων

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

21.00 -23.00 Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι εννοιολογικές μεταφορές στην εποχή του Covid 19

                                               Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

21.00-23.00 Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ευάγγελος Ιντζίδης, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Το δελτίο ενημέρωσης για την πανδημία ως συμβάν γραμματισμού: Ιεραρχήσεις και μετασχηματισμοί στο συνεχές προφορικόςγραπτός λόγος                                                                      

Διαμόρφωση κειμένου συμπερασμάτων

Λήξη προγράμματος

May 14, 2021

Κοινή Επιστολή Ενώσεων Ελληνικής Περιφέρειας

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Ζούλα             2. Διευθύνοντα  Σύμβουλο ΕΡΤ Κ. Γεώργιο Γαμπρίτσο ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό                  κ. Θεόδωρο Λιβάνιο […]
April 10, 2021

Διακριτικότητα και ευαισθησία στους πολίτες όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους

Βόλος   10/04/2021     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, περιμένοντας να καταλαγιάσει ο θόρυβος, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την ζωντανή […]
December 24, 2020

Καλά Χριστούγεννα…

Χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές. Ας ελπίσουμε ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020! Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε
December 1, 2020

Ο δημόσιος λόγος στην εποχή της πανδημίας

Διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΜΕ.Κ.ΘΕ.Μ.Ε.) του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Γαλλικό Τμήμα του […]