Για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκαν από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο στις 22 Νοεμβρίου τα «Βραβεία Περιφερειακών Εφημερίδων 2006», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για την ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που επιτελεί στις τοπικές κοινωνίες.